Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sinequan

czynsz

1. Neoliberałowie podnoszą zawsze pytanie – skąd brać pieniądze na sfinansowanie tzw. państwa dobrobytu (welfare state), zwanego też czasem przez nich „państwem socjalnym”. Otóż rozwiązanie jest tu bardzo proste – opodatkowanie nieproduktywnego majątku. Oczywiste bowiem jest, że to nie praca, a tylko bezproduktywny majątek powinien podlegać wysokiemu, wysoce progresywnemu opodatkowaniu a najlepiej to powinien on przepadać na rzecz całego społeczeństwa. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego argumentu za tym, aby garstka bogaczy cieszyła się posiadaniem ogromnych, nieproduktywnych majątków, które poza nimi nikomu ani też niczemu nie służą, a ponad 90% ludności świata żyła w tym samym czasie i miejscu w biedzie a nawet i nędzy.
2. Skandalem jest więc opodatkowanie przez kapitalistyczne, klasowe (burżuazyjne) państwo dochodów z własnej pracy podatnika oraz konsumpcji. Jest takie opodatkowanie także wysoce niesprawiedliwe, gdyż zabiera pracującemu część tego co on wypracuje, a na dodatek opodatkowuje się dochody z pracy już po tym, kiedy kapitalista (tzw. pracodawca) zabierze pracownikowi znaczną część tego, co ów pracownik wypracował własnymi rekami, nogami a przed wszystkim głową. Z kolei podatek od konsumpcji (VAT), poza podatkiem nałożonym na rozpasaną, luksusową konsumpcję na pokaz klasy próżniaczej (Thorstein Veblen się tu kłania), czyli kapitalistycznej, jest też niesprawiedliwy, jako że będąc podatkiem regresywnym, najbardziej uderza on w najuboższych, a poza tym jest on szkodliwy dla całej gospodarki, jako że obniżając konsumpcję, obniża on także popyt i powoduje wzrost bezrobocia oraz tym samym powoduje on wpadnięcie gospodarki w kolejną recesję.
3. Skandalem jest też to, że państwo pozwala na wolny obrót domami, mieszkaniami i gruntami, wspierając tym samym spekulację tymi domami, mieszkaniami i gruntami, która sztucznie podwyższa ceny nieruchomości oraz tym samym sztucznie podwyższa czynsze i powoduje bezdomność oraz zubożenie ludzi pracy, którzy często muszą dziś wydawać ponad połowę swojego dochodu netto na czynsz.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl